Atatürk Faculty of EducationDepartment of Educational Administration, Supervision, Planning and Economics

Department of Educational Administration, Supervision, Planning and Economics

Genel Bilgiler

 

 

Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Münevver Çetin

Anabilim Dalı'nın Amaçları ve Kısa Tanıtımı 

EYTPE anabilim dalı, eğitimcilerin, eğitim sisteminin her kademesinde yer almalarına yol açacak donanımı kazanmalarına yardımcı olmayı hedefleyen lisanüstü programlar sunmaya gayret etmektedir. Aday yöneticilere,  okulları ve kurumlarına etkili şekilde liderlik yapmalarına yönelik çağın gerektirdiği liderlik bilgi, beceri ve uygulama deneyimi ile eğitim vermeyi hedef almakta, böylece uygulamalarına katkıda bulunmak, eğitimi etkileyen ana sorunlara etkili ve pozitif şekilde çözüm getirmelerine katkıda bulunmak önemli hedeflenmektedir. Mezunların bir eğitimci olarak liderlik yapmalarına, eğitimdeki yenilik ve değişimleri kolaylaştırmaya hazırlanmalarına ve okuldaki değişim ve dönüşümü gerçekleştirme görevlerini etkili şekilde yapmalarına yardımcı olmaya yönelik eğitim verilmektedir. Eğitimcilerden eğitim programlarını yönetmekte liderlik yaparak kaliteli eğitime ve kaliteli öğrenmeye yol açmaları beklenmekte, öğrencilerin başarı standartlarını yükselterek, okul yöneticisinin profesyonel rolünü güçlendirmek dikkate alınmaktadır.

Eğitimcilerin eğitim yönetimi ve denetimi konusunda bilgilerini geliştirirken, uygulamaları ile teori arasında sürekli profesyonel gelişimi desteklemek, eğitim politikasıyla iligili konularda düşünmelerini sağlamak, nitelikli öğrenme ve öğretme için eğitim sistemini geliştirmeye katkıda bulunma fırsatı vermek, eleştirel ve orijinal düşünmeyi desteklemek esas alınmaktadır. 

Anabilim Dalı'nın Tarihçesi ve Kuruluşu

M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 20 Temmuz 1982 tarihinde, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesinde çeşitli alanlarında 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlere pedogojik formasyon derslerini vermek ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında lisans programı yürütmek üzere kurulmuştur. Eğitim Bilimleri Bölümü içinde bulunan Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalında 1997-1998 eğitim-öğretim yılında “Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek Lisans Programı” açılmıştır. 1999-2000 eğitim öğretim yılında Eğitim Bilimleri Bölümü altında Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı kapatılarak, öğretim üyeleri ve yüksek lisans programı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anabilim Dalı altına alınmıştır. 2005-2006 eğitim öğretim yılında Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı tekrar oluşturulmuştur. Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim dalı 1997-1998 yılından buna yana yüksek lisans ve 1999-2000 yılından bu yana ise doktora düzeyinde öğretim vermektedir. 

Lisansüstü Eğitim Olanakları

Anabilim dalı Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere üç lisansüstü programa sahiptir. Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından EYTPE Yüksek Lisans ve Doktora programı için her sene Haziran ayında başvuru kabul edilmektedir. Anabilim Dalına lisansüstü öğrenci başvuruları hakkında detaylı bilgi almak için M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Eski Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Muhsin HESAPÇIOĞLU    2005-2011
Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU 2011-2016

 

Eski Bölüm Başkanları

Prof. Dr. Adil ÇAĞLAR   1982-1985
Prof. Dr. Hasan TAN 1985-1992
Prof. Dr. Muhsin HESAPÇIOĞLU   1992-2001
Prof. Dr. Betül AYDIN 2001-2008
Prof. Dr. Muhsin HESAPÇIOĞLU 2008-2011
Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU 2011-2016