Atatürk Eğitim FakültesiEğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı

Dış Bağlantılar

ISATT

http://www.isatt.eu/

Teachers and Teaching Theory and Practice Journal 

 

EYEDDER

http://www.eyedder.org

American Educational Research Association

http://www.aera.net/

Milli Eğitim Bakanlığı

www.meb.gov.tr/

Sabahattin Zaim Üniversitesi

www.iszu.edu.tr/

Muş Alpaslan Üniversitesi

www.alparslan.edu.tr

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

www.rize.edu.tr/

Bozok Üniversitesi

www.bozok.edu.tr

Çankırı Karatekin Üniversitesi

www.http://karatekin.edu.tr/

 

Bu sayfa Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı tarafından en son 24.02.2013 20:57:22 tarihinde güncellenmiştir.